MIN METOD

Jag tror på att varje problem i en organisation behöver sin egen lösning. Därför föredrar jag att intervjua mina klienter innan vi börjar arbeta tillsammans. Detta är några av de områden jag jobbar med:

  • Ledarskapsutveckling

  • Organisationsutveckling

  • Ledarskap i förändring

  • Mentorskap, guidning, coachning av individer och grupper

  • Personalutvärdering

  • Riskhantering

  • Krishantering

  • Grupputveckling

  • Medarbetardialog och konflikthantering

  • Idrottspsykologi

Om du har några frågor, kontakta mig gärna på davidsson.organisation@bredband.net