ORGANISATIONS- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING SEDAN 1988